Github Links

100+ code snippets for vRealize Orchestrator

https://github.com/imtrinity94/vmware_vro

Cloudblogger vRO Packages

https://github.com/imtrinity94/cloudblogger.co.in

vRO Snippets on My Github Gist

https://gist.github.com/imtrinity94

Collection of VMware ForDummies Books

https://github.com/imtrinity94/vmware-for-dummies